Home > Team > Chhatarpur (Distt-HQ)

JSS Team Dera Pahadi

JSS Gents Club
Designation
Name
President Shri. R K jain
Secretary Shri. Suresh Jain Bajaj
Treasurer Shri. Mukesh jain Granite

JSS Ladies Club
Designation
Name
President Smt. Pratibha Jain
Mantri Smt. Jyoti Jain
Treasurer Smt. Savita jain

Learning Centre Staff

Designation Name
Education Coordinator Smt. Shobha Jain
Teacher Mrs.Nidhi Jain W/o.Shri Swarup Chand Jain
Teacher Miss Jyotsna D/o. Shri.Kamal Kumar Jain

JSS Team Panchayati Mandir

JSS Gents Club
Designation
Name
President Shri. Sunil Kumar Jain Badkul
Secretary Shri. Navneet Jain Bunty
Treasurer Shri. Mukesh Jain Granite

JSS Ladies Club
Designation
Name
President Smt. Karuna jain
Mantri Smt. Sushma jain
Treasurer Smt. Sunita Jain

Learning Centre Staff

Designation Name
Education Coordinator Smt. Babita Jain
Teacher Smt. Bindu Jain W/o. Shri.Kamal Kumar Jain
Teacher Km. Roshni Jain D/o.Shri Rajendra Kumar Jain
Leave Reservist Km. Riya Jain D/O Shri Rajendra Jain